วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2551

ET SHIRT in postcard


เมื่อร้านขายเสื้อยืด ไม่มีเสื้อยืดให้ขาย ? เมื่อสามารถสวมใส่เสื้อยืดได้เฉพาะเปิดอินเตอร์เน็ตเท่านั้น ? พบกับเสื้อยืดและระบบการขายรูปแบบใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ET SHIRT : Infowear : The possibilities of ware nothing but to be everything

จากยุคสมัยปัจจุบันที่เป็นยุคดิจิทัล ผู้คนเริ่มแสดงตัวตนผ่านสื่อล้ำสมัยต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ และ อินเตอร์เน็ต etc ทำให้ขอบเขตของทุกสิ่งๆทุกอย่างเริ่มเลือนลางไม่แน่ชัด รวมถึงระบบ net work ที่ใช้ในการสื่อสารด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่งก่อให้เกิด กลุ่มสังคมย่อย (sub-community) ขึ้นมากมาย ทั้ง my space, blog และ hi5 ซึ่งสิ่งที่ตามมาคือการเกิดขึ้นของกลุ่มวัฒนธรรมย่อยที่มีวิถีชีวิตที่หลากหลายเฉกเช่นเดียวกับการสวมใส่เสื้อยืด T-shirt ที่ไม่เพียงแต่เป็น การสวมใส่เสื้อยืดเพื่อปกปิดหรือคุ้มครองร่างกายจาก แดด ลม ฝน ต่างๆ เท่านั้น หากแต่เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ใช้แสดงตัวตนของผู้สามใส่ อีกทั้งยังสามารถแสดงและรับข้อมูลข่าวสาร (Information ) จากทั้งผู้สวมใส่และผู้ที่ถูกมอง ได้อีกด้วย

ไม่มีความคิดเห็น: